Vés al contingut

Ecosistema hidrogen

Producció

Transformació

Transport, emmagatzematge i infraestructures

Piles de combustible

Usuaris finals*

Indústria auxiliar

Enginyeries

*Mostra representativa. Els usuaris finals de l’hidrogen no s’han tingut en compte a efectes del mapatge empresarial.