Vés al contingut

FES-TE SOCI

PROMOCIÓ NACIONAL I INTERNACIONAL
SUPORT A PROJECTES D’R+D
POSICIONAMENT COM A AGENT DEL SECTOR
MANTENIR-SE AL DIA AMB ELS AVANÇOS DEL SECTOR
IMPULSAMENT DEL SECTOR NACIONAL
ACTIVITATS PER A FOMENTAR L’INCANVI D’INFORMACIÓ I LA XARXA
  1. Ompliu el document següent:  Formulari de sol·licitud d’adhesió institucional

2. Envieu la sol·licitud d’inscripció mitjançant el formulari següent amb el tema “Solicitud d’adhesió institucional A-H2”.

3. La vostra sol·licitud s’enviarà a la Junta Directiva de l’A-H2 per a la seva avaluació. En un termini aproximat de quinze dies, ens posarem en contacte per informar-vos de la seva decisió i, si cal, enviarem la factura del primer any.

  1. Ompliu el document següent: Formulari de sol·licitud d’adhesió individual

2. Envieu la sol·licitud d’inscripció mitjançant el formulari següent amb el tema “Solicitud d’adhesió individual A-H2”.

3. La vostra sol·licitud s’enviarà a la Junta Directiva de l’A-H2 per a la seva avaluació. En un termini aproximat de quinze dies, ens posarem en contacte per informar-vos de la seva decisió i, si cal, enviarem la factura del primer any.

Per tramitar correctament la sol·licitud d’alta de PIME, és necessari omplir i signar el document “Declaració responsable PYME”. Cal destacar que s’han de complir les condicions de la PIME tant per a l’entitat que sol·licita l’adhesió com per a totes les empreses vinculades o associades a aquesta.

DECLARACIÓ SME RESPONSABLE

QUOTES ANUALS,
de l’1 de gener al 31 de desembre:


Estudiants i jubilats: 30 €

Estudiants i jubilats que aporten treballs de recerca anualment al web de l’associació: Gratuït

Autònoms: 70 €

Centres de Formació, Recerca i Universitats: 500 €

Pime de menys de 50 treballadors: 500 €

Pime de més de 50 treballadors: 1.100 €

Gran empresa: 2500 €

Organismes públics i governamentals: 2.500 €    Sóc un humà