Vés al contingut

Iniciatives mundials en hidrogen

  • Es calcula que, fins 2030, es mobilitzaran més de 340.000 milions de dòlars en projectes anunciats, inversions necessàries per assolir els objectius de producció governamentals i previsions de despesa en tota la cadena de valor.
  • Atès que el sector es troba en una fase primerenca, el 75% d’aquestes inversions (262.000 milions de dòlars) corresponen a projectes anunciats però que encara no compten amb compromisos de finançament.
  • El 25% (83.000 milions de dòlars) són inversions considerades madures; més de la meitat (45.000 milions de dòlars) es troben en fase de planificació, mentre que la resta (38.000 milions de dòlars) corresponen a projectes compromesos i/o operatius.

Inversions anunciades segons estat de maduresa*
(milers de milions de dòlars)

*Anunciats: en fase d’estudi preliminar.
Planejats: en fase d’estudi de viabilitat o enginyeria i disseny front-end.
Realitzats: projectes en desenvolupament, en posada en marxa i en fase operativa.
  • La major part de les inversions es preveuen a Europa (al voltant del 45%) seguida d’Àsia, on la Xina hi està al capdavant amb prop de la meitat de les inversions.
  • Per cadena de valor, la producció d’hidrogen representa la major part de les inversions, mentre que aquelles en aplicacions finals tenen una major quota en projectes madurs a causa del finançament en piles de combustible i plataformes d’automòbils.