Vés al contingut

Tipus d’hidrogen

Colors de l’hidrogen

La classificació de l’hidrogen es basa en els seus mètodes d’obtenció:

H2 Gris / Negre Reformat

Hidrogen obtingut a partir de gas natural per reformat de metà

H2 Gris / Negre Gasificació

Hidrogen produït a partir de combustibles fòssils generalment per gasificació

H2 Turquesa / Piròlisis

Hidrogen produït per piròlisi de metà. En comptes de CO2 s’obté carbó

H2 Blau / Reformat o gasificació

Hidrogen gris o marró, però el CO2 es captura i s’emmagatzema o es pot utilitzar en altres processos industrials

H2 Rosa / Púrpura / Vermell / Electròlisi

Hidrogen produït per electròlisi fent servir energia nuclear

H2 Groc / Electròlisi

Hidrogen produït per electròlisi fent servir l’electricitat de la xarxa

H2 Verd / Electròlisi

Hidrogen produït per electròlisi de l’aigua utilitzant fonts renovables com hidràulica, eòlica o solar

H2 Blanc / Subproducte en processos industrials

Hidrogen obtingut com a subproducte en processos industrials