Vés al contingut

L’a-h2.org

Missió

La missió d’Hydrogen Andorra és

  • Permetre l’adopció de l’hidrogen net com a portador d’energia abundant i fiable i matèria primera que alimenta de manera eficient l’economia neta zero d’Andorra;
  • Reunir diversos actors del sector, grans empreses i petites i mitjanes empreses, organitzacions no governamentals, autoritats públiques regionals i altres organitzacions rellevants que donen suport al subministrament d’hidrogen net i tecnologies de piles de combustible d’acord amb la visió i la missió d’Hydrogen Andorra;
  • Promoure polítiques i iniciatives nacionals, europees i internacionals que enforteixin el ple desenvolupament de les tecnologies de l’hidrogen d’Andorra i mundials i dels mercats d’hidrogen net;
  • Promoure i coordinar la investigació, el desenvolupament i la innovació de tecnologies d’hidrogen net;
  • Ser la veu única i unida de la indústria Andorrana de l’hidrogen mitjançant l’esforç conjunt dels seus membres a nivell Europeu;
  • Ser el pol d’atracció de persones i entitats internacionals interessades en el futur de l’hidrogen per a Andorra;
  • Ser el motor de la direcció futura del sector de l’hidrogen.